Wednesday, July 20, 2011

othello


othello, iago, cassio, desdemona, emilia. what a disaster.
shakespeare.

x
gracie